POUČNI TEKSTOVI - ČITAJTE

Dobrodošli na moj blog

12.06.2008.

AJETI IZ KUR ANA

KUR'ANSKI AJETI
U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

. Elif Lam Mim.*

Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima
koji se budu Allaha bojali;

onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali
i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;

i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono
što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto
vjerovali.

Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što
žele ostvariti.

Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno - opominjao ih ti
ili ne opominjao - oni neće vjerovati.

Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima
njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.

Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!"- a
oni nisu vjernici.*

Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne
znajući, samo sebe varaju.

Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava;
njih čeka bolna patnja zato što lažu.

Kada im se kaže: "Ne remetite red na Zemlji!" - odgovaraju: "Mi
samo red uspostavljamo!"

Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.

Kad im se kaže: "Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!" - oni
odgovaraju: "Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?" - A,
uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju.

Kada susretnu one koji vjeruju, govore: "Vjerujemo!" - a čim
ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: "Mi smo s vama, mi se
samo rugamo."

Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu
lutaju.

Umjesto Pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im
nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju šta rade.

(EL-BEKARE 1-16)


Jevreji govore: "Kršćani nisu na Pravome putu!" a kršćani vele:
"Jevreji nisu na Pravome putu!" - a oni čitaju Knjigu. Tako, slično
kao oni, govore i oni koji ne znaju. Allah će im na Sudnjem danu
presuditi o onome u čemu se oni ne slažu.

(EL-BEKARE,113. )A Allahov je i istok i zapad; kuda god se okrenete, pa - tamo
je Allahova strana. - Allah je, zaista, neizmjerno dobar i On sve
zna.

Nevjernici govore: "Allah je uzeo sebi dijete." Hvaljen neka je
On! Naprotiv, Njegovo je sve ono što je na nebesima i na Zemlji.
Njemu se sve pokorava;

(EL-BEKARE, 115,116)

Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.

(EL-BEKARA, 257)


Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu
korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi.
Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!
Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one
prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne
možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na
nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

(EL-BEKARE, 286)


Allahu je prava vjera jedino – islam. a podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisnosti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati.

(ALI-IMRAN 19)


Nevjernici su oni koji govore: "Bog je – Mesih, sin Merjemin!" Reci: "Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara što hoće, i Allah sve može.

I Jevreji i kršćani kažu: "Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti.

(AL-MAIDA, 17,18)


Allah kaže: "Dvojici bogova se na klanjajte! - samo je jedan Bog - i samo se Mene bojte!"

Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite?

(AN-NAHL 51,52)O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.

(ET - TAHRIM, 6)

SLUŠAJTE KUR'AN
Razmišljanja o poukama i porukama Kur¨ana liječi bolesti srca. Kur¨an u njih zalazi, liječi ih i čisti od prljavštine. Kur¨an odgovara na sumnje i prišaptavanja koje šejtani u obliku ljuda i džina nabacuju na ta srca. Srca licimjera bolesna su od prohtjeva i sumnji, jer se oni udaljavaju od razmišljanja i traganjem za uputom Kur¨ana. Uzvišeni kaže: NJIHOVA SRCA SU BOLESNA, A ALLAH NJIHOVU BOLEST JOŠ VIŠE POVEČAVA; NJIH ČEKA BOLNA PATNJA ZATO ŠTO LAŽ. (EL-BEKARE, 10)

SLUŠAJTE KUR"AN klikni link

HADISI ALLAHOVO POSLANIKA S.A.V.S
SLUŠAJTE GOVOR ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S POSLUŠAJTE klikni link

POSLUŠAJTE 2 klikni link
<< 06/2008 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930